ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik heb aanpassingen nodig in mijn woning.

U heeft door uw ziekte of handicap aanpassingen in uw woning nodig, zoals een traplift, verhoogd toilet of een rolstoelhelling bij uw voordeur.

Hoe zit het precies?

De gemeente Ede vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Daarom kunnen mensen met een ziekte of beperking van de gemeente ondersteuning op maat krijgen.

Het gaat hier om Individuele Voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Aanpassingen aan uw woning die nodig zijn in verband met uw ziekte of beperking, vallen onder deze regeling: zogeheten woonvoorzieningen. U kunt denken aan:

  • Eenvoudige woningaanpassingen zoals een traplift, verhoogd toilet of een rolstoelhelling bij uw voordeur.
  • Woningsanering bij medische noodzaak zoals het vervangen van tapijt zodat het geschikt is voor een CARA patiënt.
  • Verhuiskostenvergoeding. Als het niet mogelijk is om uw huidige woning aan te passen, kunt u verhuizen naar een aangepaste woning.

Hoe kunt u woonvoorzieningen in het kader van de WMO aanvragen?

Voor het doen van een aanvraag neemt u contact op met het WMO-loket van de gemeente Ede:

WMO-loket
Raadhuisplein 1
6711 DE Ede
Postbus 9023
6710 HK Ede
Telefoon 0318 - 68 09 03
wmo@ede.nl

Hoe gaat het verder?

Samen met u wordt uw situatie bekeken om te bepalen welke oplossing voor u de juiste is. Als het nodig is, krijgt u een aanvraagformulier van de voorziening die u wilt aanvragen toegestuurd.

Een consulent van de gemeente Ede beoordeelt uw aanvraag. Als de consulent meer informatie nodig heeft, volgt een afspraak of een huisbezoek.
In sommige gevallen is ook een medisch advies nodig van een onafhankelijk deskundige. Dat vraagt de gemeente aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De (medisch) adviseur van het CIZ onderzoekt wat uw beperkingen zijn en geeft advies over de voorzieningen.

De consulent toetst het medische advies aan de eigen bevindingen en aan het gemeentelijke beleid. Op basis daarvan wordt er een besluit genomen over uw aanvraag. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een grotere woningaanpassing, geeft de gemeente een financiële tegemoetkoming. Dan wordt er beoordeeld wat u zelf kunt betalen. Zie ook: Zelf bijdragen in de kosten van een WMO-voorziening.

Rol van de huisarts

Een verklaring over uw ziekte door uw huisarts is niet nodig. U wordt wel gevraagd om de naam van uw huisarts op te geven. De arts van het CIZ kan uw huisarts dan zonodig om extra medische informatie vragen. Hiervoor geeft u schriftelijk toestemming.

Zoeken

Contact

Gemeente Ede
Loket Zorg & Welzijn
Raadhuisplein 1
6711 DE Ede
Postbus 9023
6710 HK Ede
T. 0318 - 68 09 03
WMO-loket
wmo@ede.nl

Personenalarmering

Voorbereiding WMO-aanvraag

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?