ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ziekmelding en bedrijfsarts

U bent ziek en heeft zich ziek gemeld bij uw werkgever. U krijgt een uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts.

Wat doet een bedrijfsarts? 

  1. De bedrijfsarts beoordeelt of u ten gevolge van ziekte geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent .
  2. Bent u langer dan zes weken geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan maakt de bedrijfsarts samen met u een probleemanalyse: wat is er aan de hand waardoor u niet kunt werken. Dit stuurt hij naar uw werkgever, en de werkgever maakt samen met u aan de hand van die probleemanalyse een Plan van Aanpak voor herstel en reïntegratie. Dit plan stuurt uw werkgever naar u en naar de bedrijfsarts.
  3. De bedrijfsarts mag contact opnemen met uw huisarts of specialist om zich een oordeel te vormen over uw ziekte of arbeidsongeschiktheid, maar mag dat alleen doen met uw schriftelijke toestemming.

 Goed om te weten 

  • Uw werkgever is verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts.
  • Uw werkgever mag geen contact opnemen met uw huisarts. Bij twijfel over uw ziekte, mag uw werkgever wel de bedrijfsarts inschakelen. Die beoordeelt dan of u ten gevolge van een ziekte of ongeval niet in staat bent om geheel of gedeeltelijk te werken. Of dat u door uw ziekte bepaalde taken van uw werk niet kunt doen. De bedrijfsarts geeft hierover vervolgens een advies aan uw werkgever.
  • Informatie over uw rechten en plichten bij ziekte: www.werk.nl.

Rol van de huisarts

Als u (kortdurend) ziek bent en zich ziek heeft gemeld bij uw werkgever, hoeft u niet altijd meteen uw huisarts te bezoeken.

Als het ernaar uitziet dat u langere tijd ziek zult blijven, neem dan contact op met uw huisarts om te vertellen dat u ziek bent. Als u dat alleen telefonisch doet omdat een bezoek aan het spreekuur -nog- niet nodig is, vraag dan wel aan uw huisarts hiervan een aantekening in uw dossier te maken.

U kunt de bedrijfsarts toestemming geven om bij uw huisarts informatie op te vragen. U ondertekent daarvoor een toestemmingsverklaring en geeft daarmee uw huisarts toestemming om op gerichte vragen van de bedrijfsarts antwoord te geven. Uw huisarts kan deze vragen slechts beantwoorden, als hij op de hoogte is van uw ziekte.

Het heeft geen zin om aan uw huisarts een verklaring over uw ziekte te vragen vóórdat u naar de bedrijfsarts gaat.

Zoeken

Meer informatie

Voor informatie over uw rechten en plichten bij ziekte: www.werk.nl

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?