ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik heb een vervoersmiddel of een vergoeding voor vervoerskosten nodig.

U heeft door uw ziekte of handicap een speciaal vervoersmiddel nodig, zoals een rolstoel, scootermobiel, gesloten buitenwagen of een drie/vierwiel- of duofiets of een vergoeding voor taxikosten.

 

Hoe zit het precies?

De gemeente Ede vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Daarom kunnen mensen met een ziekte of beperking van de gemeente ondersteuning op maat krijgen.

Het gaat hier om Individuele Voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als u belemmerd wordt in het dagelijks vervoer, kunt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening, zoals bijvoorbeeld de regiotaxi, een aangepaste fiets, een scootmobiel of de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Hoe kunt u vervoersvoorzieningen in het kader van de WMO aanvragen?

Voor het doen van een aanvraag neemt u contact op met het WMO-loket van de gemeente Ede:

WMO-loket
Raadhuisplein 1
6711 DE Ede
Postbus 9023
6710 HK Ede
Telefoon 0318 - 14 03 18
wmo@ede.nl

Hoe gaat het verder?

Samen met u wordt uw situatie bekeken om te bepalen welke oplossing voor u de juiste is. Als het nodig is, krijgt u een aanvraagformulier van de voorziening die u wilt aanvragen toegestuurd.

Een consulent van de gemeente Ede beoordeelt uw aanvraag. Als de consulent meer informatie nodig heeft, volgt een afspraak of een huisbezoek.

In sommige gevallen is ook een medisch advies nodig van een onafhankelijk deskundige. Dat vraagt de gemeente aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De (medisch) adviseur van het CIZ onderzoekt wat uw beperkingen zijn en geeft advies over de voorzieningen.

De consulent toetst het medische advies aan de eigen bevindingen en aan het gemeentelijke beleid. Op basis daarvan wordt er een besluit genomen over uw aanvraag. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Rol van de huisarts

Een verklaring over uw ziekte door uw huisarts is niet nodig. U wordt wel gevraagd om de naam van uw huisarts op te geven. De arts van het CIZ kan uw huisarts dan zonodig om extra medische informatie vragen. Hiervoor geeft u schriftelijk toestemming.

Zoeken

Contact

Gemeente Ede
Loket Zorg & Welzijn
Raadhuisplein 1
6711 DE Ede
Postbus 9023
6710 HK Ede
T. 0318 - 14 03 18
WMO-loket
wmo@ede.nl

Regiotaxi Gelderland

Parkeervoorzieningen gehandicapten

Voorbereiding WMO-aanvraag

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?