ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik moet bij de UWV-arts komen, wat gaat die nu doen?

U heeft een uitnodiging gekregen om bij de arts van het UWV te komen. Het kan zijn dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft aangevraagd of dat u al een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.

Hoe zit het precies?

U bent uitgenodigd door de arts van het UWV. Daarvoor kunnen de volgende redenen zijn:

U bent uitgenodigd in het kader van de WAO/WIA:

  • U heeft door ziekte gedurende enige tijd uw eigen werk niet (volledig) kunnen doen en daarom heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering aangevraagd.
  • U heeft al een uitkering en het UWV wil uw situatie graag opnieuw bekijken, bijvoorbeeld omdat uw gezondheid of de regels voor een uitkering zijn veranderd.
  • U heeft zelf een gesprek aangevraagd.

U bent uitgenodigd in het kader van de WW/ZW:

  • U heeft geen werkgever. U heeft zich ziek gemeld
    • vanuit de WW
    • vanuit de werkzaamheden voor een uitzendbureau
  •  Uw dienstverband is beëindigd terwijl u nog ziek bent.

In deze gevallen is de UWV-arts uw 'bedrijfsarts' die beoordeelt of u ten gevolge van uw ziekte arbeidsongeschikt bent.

Wat doet een UWV-arts?

De UVW-arts beoordeelt of u ten gevolge van een ziekte of ongeval niet in staat bent geheel of gedeeltelijk te werken. Of dat u door uw ziekte bepaalde taken van uw werk niet kunt doen.

Het kan zijn dat de UWV-arts wil overleggen met uw huisarts of specialist. Daarvoor vraagt hij uw toestemming voordat hij contact met hen opneemt.

Wilt u zelf dat de UWV-arts contact opneemt met uw huisarts of specialist? Dan kunt u dat in het gesprek aangeven.

Rol van de huisarts

Het heeft geen zin om aan uw huisarts een verklaring over uw ziekte te vragen vóórdat u naar de arts van het UWV gaat.

Als u toestemming heeft gegeven aan de UWV-arts om informatie bij uw huisarts op te vragen, dan kan uw huisarts gerichte vragen van de UWV-arts beantwoorden. Dat kan hij slechts doen, als hij op de hoogte is van uw klachten en de beperkingen door uw ziekte. Neem daarom contact op met uw huisarts nadat de UWV-arts u toestemming heeft gevraagd om informatie bij hem of haar op te vragen, zodat uw huisarts daarvan op de hoogte is.

Lijst met afkortingen:

UWV   =          Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

ZW      =          ZiekteWet

WW    =          WerkloosheidsWet

WAO   =          Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering

WIA     =          de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

 

Zoeken

Meer informatie

UWV-kantoor Arnhem
Kronenburgsingel 4
6831 EX Arnhem
Postbus 35
6800 LG Arnhem
T. 0900 - 92 94
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Zie www.uwv.nl voor informatie over rechten en plichten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid als u een uitkering heeft.

 

 

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?