ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Verblijfsvergunning op medische gronden

U bent vreemdeling in Nederland en wilt een verblijfsvergunning op medische gronden aanvragen.

Hoe zit het precies?


Verblijfsrecht

In de Nederlandse Vreemdelingenwet is geregeld óf en hoe een vreemdeling - iemand die geen Nederlander is -, een verblijfsvergunning kan krijgen en wanneer een vreemdeling uitgezet kan worden uit Nederland.

In sommige gevallen kan op medische gronden een verblijfsvergunning worden verleend. Mocht u ernstige gezondheidsproblemen hebben en om die reden een verblijfsvergunning willen aanvragen, dan kunt u dat bij de IND (Immigratie & Naturalisatiedienst) aangeven.

Wat moet u doen als u in aanmerking denkt te komen voor een verblijfsvergunning op medische gronden?

  • Neem contact op met de IND voor de aanvraag van een verblijfsvergunning.
  • Indien u een verblijfsvergunning op medische gronden aanvraagt, kan de IND een medisch advies laten opstellen. Vragen aan de huisarts kunnen worden gesteld door de medisch adviseur van uw advocaat (op verzoek van uzelf) of door de medisch adviseur van de IND (Bureau Medische Advisering).
  • Het is van belang dat u schriftelijk toestemming geeft voor het uitwisselen van medische informatie. U moet zich bewust zijn van de consequenties van het gebruik van medische gegevens, spreek hierover met uw huisarts.
  • Uw huisarts beantwoordt alleen met uw toestemming de vragen van de medisch adviseur van de IND of van de advocaat.

Rol van de huisarts

Het heeft geen zin dat uw huisarts zelf een verklaring over uw gezondheidsproblemen aan u meegeeft. Uw huisarts kan wel vragen beantwoorden en desgevraagd informatie verstrekken aan de medisch adviseur van de IND of aan de medisch adviseur van uw advocaat. Dat kan alleen met uw toestemming. Bespreek met uw huisarts  welke informatie gegeven moet worden.

Zoeken

Meer informatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Voorlichting
Postbus 3211
2280 GE  Rijswijk
T. 0900 - 123 45 61
9.00-17.00 uur
www.ind.nl

Advies- en informatiepunt
voor "mensen zonder papieren"
T. 030 - 234 98 55
Op dinsdag en donderdag van
10.00 tot 14.00 uur of
mail uw vraag naar:
adviespunt@pharos.nl
www.lampion.info

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?