ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik heb een briefje nodig van de dokter.

Hoe zit het precies?

In Nederland hebben de artsen afgesproken dat de eigen huisarts geen verklaring van ziekte of arbeidsongeschiktheid geeft over zijn of haar patiënten. De huisarts is namelijk niet onafhankelijk, hij of zij heeft het beste met u voor, en zal u dus best willen helpen aan een ander huis, een rijbewijs, een uitkering, een verzuimbriefje.
Maar het gaat er niet om of uw huisarts u dat gunt, maar of u er recht op heeft en of u ervoor in aanmerking komt.
De instantie waar u een aanvraag heeft ingediend, heeft ambtenaren en medische adviseurs in dienst. Zij kunnen beoordelen of u wel of niet in aanmerking komt voor de hulp, de voorziening of de uitkering die u aanvraagt.
Meestal kan de ambtenaar of medisch adviseur dat beoordelen op grond van wat u hem vertelt. Soms heeft hij aanvullende medische informatie nodig, die hij bij uw huisarts kan opvragen. U moet daarvoor dan wel - meestal schriftelijk - toestemming geven.

Wat te doen?

Voor veel aanvragen leggen we u op deze site uit wat u kunt doen als er informatie over uw gezondheid, uw ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt gevraagd.

Rol van de huisarts

Per situatie wordt steeds uitgelegd welke rol uw huisarts heeft.

Regelhulp

Regelhulp is een webloket voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning. Het gaat om voorzieningen en ondersteuning van verschillende organisaties, zoals de gemeente, het CIZ, UWV en UWV WERKbedrijf. U kunt in Regelhulp voorzieningen aanvragen of een contactformulier invullen voor een gesprek over ondersteuning. Met één formulier, bij verschillende instanties tegelijk: www.regelhulp.nl.

Tot slot

In de toelichting kunt u het standpunt van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde (KNMG) over geneeskundige verklaringen nalezen.

Veel plezier met deze site!

Terug naar homepage

Zoeken

Adressen en links

www.regelhulp.nl

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?