ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik wil een medische urgentieverklaring voor een (andere) woning. Hoe regel ik dat?

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Hoe zit het precies?

U kunt redenen hebben waarom u vindt dat u vanwege een ernstig medisch, psychisch of sociaal probleem niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen. U komt dan misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring voor een (andere) woning. Omdat andere woningzoekenden dan langer moeten wachten, wordt voorrang alleen verleend in zeer uitzonderlijke situaties.

De onafhankelijke Urgentie Commissie WERV van de gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een ‘Urgentie Wonen’. De commissie bestaat uit een voorzitter en drie medisch, sociaal en/of juridisch deskundigen. De commissie houdt geen rekening met uw woonwensen: u kunt een minimale oplossing van uw woonprobleem tegemoet zien. 

Om voor een ‘Urgentie Wonen’ in aanmerking te kunnen komen zijn er drie basisvoorwaarden:

  • u bent ingeschreven bij een woningcorporatie in Wageningen, Ede, Rhenen of Veenendaal
  • u verkeert in een acute noodsituatie
  • de eerste zes maanden is er geen alternatieve huisvestingsmogelijkheid (incl. kamers of inwoning bij familie of vrienden).

De commissie neemt uw aanvraag alleen in behandeling als u aan deze drie basisvoorwaarden voldoet. 

Criteria

  • Als u permanent ernstige hinder of belemmering in de woning ondervindt door een medische aandoening, kunt u medisch urgent worden. U moet dan (laten) aantonen dat er een oorzakelijk verband tussen uw huidige woonsituatie en uw medische aandoening bestaat. Door onderzoek moet ook aangetoond worden dat er een noodzaak tot verhuizing binnen een half jaar is. Voor eventuele noodzakelijke aanpassingen in de huidige of toekomstige woning kunt u uw verzoek doen bij de balie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente, zie aanpassingen in huidige woning.
  • Als u permanent ernstige hinder of belemmering ondervindt door sociale omstandigheden, kunt u sociaal urgent worden. U moet dan (laten) aantonen dat er een duidelijk verband tussen uw huidige woonsituatie en uw sociale problemen bestaat. Daarnaast moet aangetoond worden dat er een noodzaak tot verhuizing binnen een half jaar is.
  • Als u buiten uw schuld en door onverwachte omstandigheden te maken krijgt met een plotselinge grote inkomensachteruitgang, kunt u financieel urgent worden. 
  • Urgentie bij echtscheiding of verbreking van een samenwoning wordt alleen verleend als u met uw kind(eren) noodgedwongen uw huidige woning moet verlaten. U moet dan kunnen aantonen dat u al het mogelijke heeft gedaan om de woning te behouden.

Hoe vraagt u een 'Urgentie Wonen' aan?

Als u meent in aanmerking te komen voor een ‘Urgentie Wonen’, kunt u bij de gemeente een formulier 'Aanvraag Urgentie Wonen’ halen. Nadat u het formulier heeft ingevuld levert u het met de nodige bewijsstukken in bij de gemeente.

Aan het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag zijn € 50,-- legeskosten verbonden. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze kosten zijn voldaan. U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart of u kunt pinnen.

Hoe gaat het verder?

De commissie vergadert éénmaal per twee weken. Als de commissie u als urgent woningzoekende erkent, ontvangt u zo spoedig mogelijk een urgentiebesluit waarin onder andere uw ‘Zoekprofiel Woonruimte’ is aangegeven. De commissie bepaalt hiermee met welk type woonruimte uw woonprobleem opgelost moet worden. U kunt dan in het aanbod van de corporaties zelf woonruimte uitzoeken die past bij dit profiel. Met dit urgentiebesluit heeft u de garantie dat de corporatie u zo snel mogelijk - maar in ieder geval binnen een half jaar - van passende woonruimte wil voorzien. Maar let op: bij weigering van de door u gekozen woning wordt uw urgentieverklaring ingetrokken.

Rol van de huisarts

U kunt aan uw huisarts een overzicht vragen van uw aandoeningen en ziektes en van de naam van de specialist(en) als u die zelf niet precies weet.

Uw huisarts kan u hiervoor een financiële vergoeding vragen.

Zoeken

Meer informatie

Gemeente Ede
Secretariaat
Urgentie Commissie WERV
Raadhuisplein 2
Ingang Achterdoelen
6711 DE  Ede
T. 0318 - 68 06 68

Huiswaarts.nu

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?