ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Hulp bij huishouden

U heeft door uw ziekte of handicap hulp bij het huishouden nodig.

Hoe zit het precies?

Soms zijn mensen om gezondheidsredenen voor korte of langere tijd niet in staat zelfstandig hun huishouden te verzorgen. Vaak zijn er dan mensen in de sociale omgeving die hen tijdelijk kunnen bijstaan. Soms is dat niet het geval. Zij kunnen dan hulp krijgen bij het huishouden. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken, boodschappen doen, het bereiden van maaltijden, huishoudelijk werk of het doen van de was.

Het gaat hier om Individuele Voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO. Hulp bij het huishouden als u dat om gezondheidsredenen zelf niet meer kunt doen, valt onder deze regeling.

Hoe kunt u hulp bij het huishouden in het kader van de WMO aanvragen?

Voor het doen van een aanvraag neemt u contact op met het WMO-loket van de gemeente Ede:

WMO-loket
Raadhuisplein 1
6711 DE  Ede
Postbus 9023
6710 HK Ede
Telefoon 0318 - 68 09 03
wmo@ede.nl

Hoe gaat het verder?

Om in aanmerking te komen voor hulp bij het huishouden moet u een zogenaamde indicatie hebben. Dat betekent dat uw situatie beoordeeld moet worden. Deze beoordeling gebeurt door een consulent van de gemeente nadat u een aanvraag hebt ingediend.
Bij deze beoordeling wordt er ook gekeken hoe uw eventuele partner, inwonende kinderen of andere huisgenoten u daarbij kunnen helpen. Meer informatie over wat er verwacht wordt van uw huisgenoten vindt u in het formulier Gebruikelijke zorg.

Als u een indicatie krijgt, kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget:

  • Als u kiest voor zorg in natura, kunt een aanbieder kiezen uit de lijst van organisaties waarmee de gemeente Ede een contract heeft afgesloten. De gemeente Ede regelt alles en betaalt de aanbieder van de zorg. Voor een actueel overzicht klikt u hier.
  • Als u kiest voor een persoonsgebonden budget, krijgt u een geldbedrag. Dan bent u zelf verantwoordelijk om de juiste zorg in te kopen.

Als u hulp bij het huishouden krijgt, betaalt u een eigen bijdrage. Voor meer informatie hierover zie het formulier Zelf bijdragen in de kosten van een WMO-voorziening.

Rol van de huisarts

Een verklaring over uw ziekte door uw huisarts is niet nodig. U wordt gevraagd de naam van uw huisarts op te geven. Aan uw huisarts kan dan zonodig extra medische informatie worden gevraagd. Hiervoor geeft u schriftelijk toestemming.

Zoeken

Contact

Gemeente Ede
Loket Zorg & Welzijn
Raadhuisplein 1
6711 DE Ede
Postbus 9023
6710 HK Ede
T. 0318 - 68 09 03
WMO-loket
wmo@ede.nl

Personenalarmering

Voorbereiding WMO-aanvraag

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?