ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Ik heb medische kosten die niet door mijn zorgverzekeraar worden vergoed.

U hebt medische kosten die u niet kunt betalen en die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Voorbeelden van medische kosten zijn: bevalling- en kraamzorgkosten, gehoorapparaten en batterijen daarvoor, brillenglazen, elastische kousen, kunstgebit en reparaties daaraan, personenalarmering, plaswekker, steunzolen, extra was- en kledingkosten door ziekte, enzovoort.

Hoe zit het precies?

Als u medische kosten niet kunt betalen kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de informatiebalie van Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Ede. Deze medische kosten kunnen in bijzondere gevallen - gedeeltelijk - worden vergoed.

U hebt recht op bijzondere bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De kosten ontstaan door bijzondere, persoonlijke omstandigheden.
  • De kosten zijn noodzakelijk en vallen buiten het dagelijkse patroon.
  • U kunt geen beroep doen op andere regelingen. Andere regelingen zijn bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
  • Uw inkomen is te laag om de kosten te betalen.
  • Uw vermogen ligt niet boven de vermogensgrens.

Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan?

Bijzondere Bijstand kunt u aanvragen met een aanvraagformulier:

  • Voor klanten van Werk, Inkomen en Zorg, klik hier.
  • Voor niet-klanten van Werk, Inkomen en Zorg, klik hier.

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet inleveren of meesturen.

Rol van de huisarts

U kunt uw huisarts vragen om in een brief aan te geven dat u een ziekte heeft en daarvoor kosten moet maken.

Zoeken

Contact

Gemeente Ede
Werk, Inkomen en Zorg
Werkplein Ede-Wageningen
Raadhuisplein 1
6711 DE Ede
Postbus 9023
6710 HL Ede
T. 0318 - 68 04 98
F. 0318 - 68 05 90

Bijzondere bijstand

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?